Az élet könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém

... mert lehet könnyedén is ...

Várlak szeretettel!

Kecskeméten

Kuti Laura Tünde

+36 30 3372760

klola216@gmail.com

Kezelések
Hírek
Új szolgáltatás!
2018. augusztus 27-től új szolgáltatást vettem fel, hogy még jobban érezd magad!
2018-08-22 19:44:22
Három Gúnár Szálloda
Július 1-től a Három Gúnár Szállodában is megtalálható vagyok!
2017-06-13 05:11:58
Akció!
Április és május hónapban minden kezelés 5000 Forint! Élj a lehetőséggel! A hipnózis természetesen ingyenes.
2016-04-14 10:19:09

A jövő orvoslása

 

„AZ ÉLŐ MÁTRIX /The Living Matrix” című film a gyógyítás új tudományáról szól, a bioenergetikai gyógyászat létéről és hatásáról. Igazolt kutatási eredmények alapján bemutatja, hogy lényünket nem a génjeink határozzák meg, hanem a körülöttünk levő energia és információmezők. Új rálátást biztosít a testünk, tudatunk és egészségünk összefüggéseire.

Tudósok, pszichológusok, bioenergetikai kutatók és holisztikus gyógyítók osztják meg velünk tudásukat, élményeiket és felismeréseiket. A filmben felfedik a gyógyulások hátterében meghúzódó tudományos elméleteket és megosztják velünk elképzeléseiket, hogy ezek az új felfedezések hogyan befolyásolhatják a jövő orvoslását.

 

A megdöbbentő gyógyulások magyarázatait kutatva világszerte nagy érdeklődést váltott ki a kutatók és orvosok körében a “Kapcsolatteremtő Gyógyítás”, többek között Prof. Dr. Gary Schwartz, Prof. Dr. William Tiller, Dr. Konstantin Korotkov jelenleg is kutatásokat folytatnak.

Prof. Dr. Gary Schwartz és Prof. Dr. William Tiller megmérte a Kapcsolatteremtő Gyógyítás szemináriumán az energiaszint változását, ill. a mezőhatást. Megállapították, hogy a teremben, ahol sok száz ember megtanulja Dr. Eric Pearltől a rezgések beazonosítását, majd a frekvenciával való munkát, megsokszorozódik az energiaszint. Már a nulladik napon megemelkedik ez az energiaszint, amikor az ott levők csupán csak előadást hallgatnak a módszer történetéről, majd rövid ideig kapcsolatba kerülnek, megismerkednek ezekkel a frekvenciákkal. A mezőhatás egy ideig a szeminárium befejezése után is megmaradt.

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás-frekvencia fényt, információt és energiát hordoz, egy fajta magasabb erő – egy mindent magába foglaló intelligencia, mely az élet alapja, és gyógyulást hozhat.

A fény egyrészt fennáll az érzékelhető tapasztalások tartományában és mérhető fizikai jelenség, ugyanúgy mint a sejtszintű és lelki-szellemi dimenzió tartományában, másrészt mindenhol hat a fény. A különböző dimenziók érintkeznek egymással, áthatnak egymáson. Ez az energetikai tudás mind a hagyományos ősi energiagyógyászatban nyilvánul meg, mind a mai tudományban, pl. a biofizika kvantumoptikai alapjaiban.

A neves német kvantumfizikus, Prof. Fritz A. Popp felfedezte, hogy méréssel igazolható a sejt fénysugárzása, elektromágneses sugárzásként az UV fény tartományában. Ez teljesen új alapokra helyezte a tudományt, és a felfogást az életről. Prof. Popp megállapításai alapján minden egészséges sejt mérhető fénysugárzással rendelkezik, mely kölcsönhatásban áll a DNS-sel, ez az elektromágneses sugárzás másrészt viszont minden sejt számára biológiailag döntő információhordozó. Az elhalt sejteknél ez a fény kialszik.

Mindazonáltal a sejten belül és a sejtek között elektromágneses kommunikáció folyik, vagyis fény formájában – a biofotonok – információkat bocsát ki a körülötte levő térnek minden élőlény elektromágneses mezője, mely a szerves összefüggések legfontosabb aspektusa.

Prof. Fritz A. Popp újabban megvizsgálta a Kapcsolatteremtő Gyógyítás frekvenciáit is. A vizsgált személyeknél a frekvenciák aktiválása után egyértelműen rendezettebb lett a fénymező, valamint erősebb fénysugárzást is mértek.

 

 

Ma már tudjuk, hogy nem feltétlenül kemikáliák által gyógyul meg a test, hanem olyan input-jelek által, mint az energia, a rezgések (frekvenciák), az információk és a fény. (Prof. Bruce Lipton -  Tudat: A belső teremtő – A sejtek mágiája c. könyv)

Prof. Rupert Sheldrake, biokémikus és sejtbiológus szerint valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is szabályozzák, ezt kifejti a New science of life, ill. Az élet új tudomány c. könyvében. Továbbá morfogenetikus mezőben van minden, ami körülöttünk van, csupán meg kell tanulnunk ráhangolni, hasonlóan, mint egy rádióadónál. A “mezőre” vonatkozó tanulmányaiból kitűnik, hogy mindenki mindenkivel áll kapcsolatban, egy hálózatban vagyunk. E mező működése a távolra hatást is tartalmaz, mind térbeli, mind időbeli jelentésben.

Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő “morfikus rezonanciától” függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját bemutat Lyall Watson a Lifetide: The Biology of Consciousness – Életáradat: A tudat biológiája c. könyvében, amelyben leírja a népszerűen csak a “századik majom elvének” nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten elő majmok a kommunikáció “normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést.

A vízzel történő tudományos kísérletekkel kimutatták, hogy mennyire fontos az energia és információ közvetítése szempontjából a víz. Az erről szóló tanulmányokból kiderült, hogy úgy működik, mint egy adathordozó: információkat felvesz, majd azokat továbbadja.

Munkája során kiemeli a japán kutató, Prof. Masaru Emoto a víz emlékezőképességét. Mikroszkópos felvételeivel bebizonyította, hogy szavakkal, írással, zenével és gondolatokkal pozitívan vagy negatívan befolyásolható a vízkristályosodás minősége. Az öröm, a szeretet és a klasszikus zene pozitív rezgést gyakorolt a vízre, és a mikroszkóp alatt gyönyörűen szép vízkristály-képet lehetett látni, míg a gyűlölet, butaság vagy a heavy metal zene satnya, szomorú, majdnem csak csúnya kristályosodást eredményezett. Az új tudomány nagy csodájának számít, hogy a víz képes így hatni az ember tudatára.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy szavaink nagymértékben befolyásolják gondolkodásmódunkat és érzéseinket, és minden könnyebben megy, ha pozitív szavakat használunk. Ezekkel a kísérletekkel bebizonyosodik az is, hogy  a pozitív szavak hatásának fizikai megjelenési formája is van.

Mindez csak újabb értelmet nyer, ha belegondolunk, hogy testünknek mintegy 70%-át az alakítható, a gondolat ereje által irányítható víz alkotja.

Prof.Bernd Kröplin, a Stuttgarti Egyetem repülési és űrhajózási tanszékének munkatársának kutatása hasonló eredményekhez vezetett. Az aktuális ismeretei alapján az emberi test vezérlési és tudati folyamataira lehet átültetni ezt a közvetítő fenomént.

Lynne McTaggert bemutatja Az energiamező – Az univerzum rejtett erőinek kutatása c. könyvében a kvantumfizika, a biofotonik, a biofizika, a kvantumpszichológia fejlődését, a térbeli és időbeli érzékelésekre vonatkozó kutatásokat, valamint azok összefüggéseit. Olyan tudományos elméletet nyújt, mely értelmezi a természetfölötti jelenségeket is.

Újabb tapasztalatok

Anyával szoktuk egymást oldani és kezelni. Szereti, amikor kézrátétellel kezelem. Azt mondja nagyon jó energiám van.
Amit most elszeretnék mondnani, hogy legutóbb azt mondta kioldja a sötéttől való félelmemet. Kicsit féltem tőle, mert tudtam, hogy utána kipróbálja a sötétben, hogy jól sikerült-e. De beleegyeztem. És nem féltem!

F. Tomi
Kecskemét

  (ő a 10 éves fiam :) )

Kamasz lányom flegma, lenéző modora kiborított minden alkalommal. Nehezen viseltem a helyzetet. Amióta kezelésen jártam nálad, azóta higgadt tudok maradni, már nem érint meg a bánásmódja, ha előfordul ilyen. Bár azt tapasztalom, hogy egyre ritkábban fordul elő. Csal ránézek a lányomra és egyből észreveszi, hogy nem a megfelelő hangon szólt és azonnal korrigálja. 

Sőt, amikor azt a másik technikát alkalmaztam, amit tanítottál nekem, akkor az történt, hogy két nap múlva hazaállított egy csokor virággal és elismerte, hogy méltatlanul viselkedett velem úgy, ahogy és sajnálja. Sokkal jobb lett a kapcsolatunk.

Köszönöm Laura!

P. Teréz
Kecskemét

Miután kiderítettük, hogy hasi panaszaimat a volt férjem intrikái okozzák, vagyis mert engem a mai napig zavarnak, oldottuk őket. Azóta megszúntek a panaszok.
Az önbizalmam sokkal jobb lett a kezelések hatására és azt vettem észre, hogy többször kezdeményeznek velem kapcsolatot az emberek.
Mostmár egy pillanat alatt el tudom lazítani magam feszült helyzetben és a kiskamasz gyerek, akit nevelek már nem borít ki úgy, mint régen, mert nyugodtabb vagyok.
Téged a sors küldött nekem, hogy a tanfolyamon megismertelek.

Gy. Icus
Kecskemét

Sokszor éreztem úgy, hogy nem értenek meg, senki sem segít, magamra vagyok hagyatva. Ez az érzés nagyon elkedvetlenített. A kezelés alatt elmúlt ez az érzés. Azóta is csak azt tudom mondani, hogy furcsa így, még szokni kell ezt a fajta életérzést.
Egy másik kezeléssel a ropogó, fájó csuklómat kezeltük. Nem múlt el teljesen, de sokkal jobb lett.

B. Móni
Budapest